Sök

Basictest och friåkningstest

Basictester och friåkningstester är ett system för konståkare som gör att alla som nått en viss nivå kan samma saker. Det gör också att åkare kan delas in i olika tävlingsklasser. Tester bedöms av domare och är svåra så varje avklarad nivå är en stor framgång.
OBS! 1 september kommer ett helt nytt testsystem. Denna sida kommer att uppdateras med den nya informationen.

Basictester nivå 1 – 4

I basictesterna utför åkaren steg och vändningar som är bestämda enligt det svenska testsystemet för konståkning och som åkarna fått träna på under terminen. Testerna utförs hos Halmstads Konståkningsklubb eller hos någon annan klubb.  

Så går basictesterna till

 • Alla element ska uppvisas utan avbrott i ordningsföljd.
 • Åkaren har ett försök på varje element.
 • Efter utfört test får endast ett element tillåtas ett nytt försök.
 • Åkaren informeras av domarpanelen vilket element det gäller. Är elementet
  fortfarande underkänt är hela testet underkänt.
 • För basictest får inte element restnoteras.
Test konståkning

Friåkningstest nivå 1 – 7

I friåkningstesterna utförs hopp och piruetter som är bestämda enligt det svenska testsystemet för konståkning och som åkarna fått träna på under terminen.  Även dessa tester kan utföras i Halmstad eller hos annan klubb.

Så går friåkningstesterna till

 • Åkaren har två försök på varje element.
 • Efter testen tillåts ett element två nya försök.
 • Åkaren informeras av domarpanelen vilket element det gäller.
 • Om elementet fortfarande är underkänt är testen inte godkänd. Vid hoppelement restnoteras elementet.
 • Om två eller flera element underkänns måste omtest göras.