Sök
Tävla i konståkning i Halmstad

Tävla i konståkning

För varje konståkare är det en stor upplevelse att tävla och de får chansen att ensamma på isen visa upp allt de kan. Det kräver mycket träning och förberedelser för att under några minuter prestera sitt yttersta på isen.

Från stjärntävlingar till elitserien

Åkarna tävlar i olika tävlingsklasser beroende på hur mycket de lärt sig och vilka tester de klarat av. De nivåer som finns är A, B och stjärntävling där stjärntävling är den första nivån. De A-åkare som är tillräckligt duktiga på tävlingar får en chans att tävla i elitserien som är högsta nivån.

Vi jobbar för allas framgång

Våra tränare jobbar hårt för att alla åkare ska utvecklas ungefär lika snabbt och därmed kunna tävla tillsammans. Det är väldigt roligt och skönt för åkarna att kunna peppa varandra och stötta när det kanske inte gick så bra som de velat.

Stjärntävlingar

När man tävlar på första nivån som stjärnåkare åker man på så kallade stjärntävlingar. De kallas så då protokollen är enklare och de olika momenten betygsätts med stjärnor.

Tävling för B-åkare

Nästa nivå är B-tävlingar och det får man åka på när man klarat testerna basic och fri 2. På dessa tävlingar får man fullständiga protokoll där varje moment bedöms med högsta noggrannhet. På denna nivån börjar man också tävla mot andra klubbar i en serie.

Tävling för A-åkare

Högsta nivån är A-åkare och det blir man när man klarat antingen basic och fri 3 eller basic och fri 4 beroende på ålder på åkaren. På denna nivån möter man andra A-åkare. även denna nivå innehåller tävlingar mot andra klubbar i en serie.

Elitserien

För att få tävla i elitserien behöver man dels vara A-åkare men man behöver också ha uppnått en viss poängnivå på tävlingar då man jämförs med åkare från hela Sverige. Så de som tävlar i elitserien är de som är bäst i Sverige på konståkning.

Svar på vanliga frågor om konståkningstävlingar

 • Vad betyder förkortningarna i tävlingsprotokollet?

  När man blir B-åkare börjar man få ett standardiserat tävlingsprotokoll där man kan se exakt hur man lyckats med sina olika tekniska element och vad man fått för poäng på programkomponenterna. Nedan anges vad de olika förkortningarna betyder.

  Hopp

  Varje hopp anges med en bokstav och en siffra framför som anger om det är enkelhopp, dubbelhopp, trippelhopp, osv.

  A = Axel
  S = Salchow
  T = Toeloop
  F = Flip
  Lz = Lutz
  Lo = Ögel
  (Eu = Euler)

  Piruetter

  Piruetter delas upp i fem olika varianter.

  USp = Upright spin
  LSp = Layback spin
  CSp = Camel spin (FCSP = Flying Camel spin - Hopp i ligg)
  SSp = Sit spin
  CoSp = Combination spin (CCoSp Change foot Combination spin - Kombinationspiruett med fotbyte)

  Sekvens och kombination

  Flera hopp kan utföras i en sekvens eller kombination.
  1A+1T = Enkel axel och enkel toeloop i kombination
  1Lz + 1A + SEQ = Enkel lutz och enkel axel i sekvens

  PCS - Program Component Score

  Ett program bedöms dels utifrån de tekniska elementen (TES) och PCS. PCS står för Program Component Score och i det bedöms tre olika delar av programmet:

  Composition: Programmets sammansättning till en bra helhet ihop med musiken
  Presentation: Tolkning av musiken och utförandet som helhet
  Skating skills: Skridskoteknik

  GOE - Grade Of Execution

  På varje tekniskt element kan man få minus, plus eller 0 på GOE. Förkortningen står för Grade Of Execution och är en bedömning hur väl det tekniska elementet är utfört.

  Övriga anmärkningar i protokollet

  Bredvid ett hopp eller piruett kan det ibland stå en bokstav eller symbol. Nedan är en förklaring vad de betyder.

  B: Detta betyder att man fått basvärdet för piruetten eller stegsekvensen

  F: Detta betyder att man ramlat i ett tekniskt element.

  e: Detta betyder att man hoppat med fel skär

  V: Detta betyder att det varit för få varv i en piruett eller piruettkombination. I och med detta sänks basvärdet.

  <: Hoppet är underroterat.

  <<: Hoppet är så underroterat att det blivit nedgraderat. Exempel: 2Lz<< betyder att hoppet är nedgraderat till en enkel Lutz.

  q: Detta betyder att det saknas exakt en kvarts rotation på hoppet.

  *: Otillåtet element. Exempelvis om man har samma hopp tre gånger.

  !: Ej tydligt skär innan exempelvis Flip eller Lutz.

  Deductions

  Längst ner i protokollet kan det stå avdrag som ligger utanför de tekniska elementen (TES) och programkomponenter (PCS). Det vanligaste är så kallad "Time violation" där åket rent tidsmässigt är för långt eller för kort. Det kan också bli avdrag för felaktig tävlingsdräkt eller att man är sen till sin starttid.

 • Är åkarna försäkrade?

  Ja alla som tränar och tävlar med Halmstads Konståkningsklubb är försäkrade.

 • Behöver man tävlingslicens och vad är avgiften?

  Ja för att få tävla behöver man en tävlingslicens. Kostnaden för licensen är 350 kr/år och den faktureras på hösten i samband med att träningsavgiften faktureras.

 • Hur går en tävling till?

  I svaret på denna frågan avser det en Stjärntävling då man börjar tävla på denna nivån och inte har någon erfarenhet av tävlingar.

  1. Vilken tid ni ska samlas på tävlingsplatsen får ni reda på av den tränare som är med på tävlingen. Preliminärt tidsschema och grupper meddelas strax före tävlingen.
  2. Se till att vara på plats i god tid och meddela tränaren när ni är där. Då får ni också veta vilket omklädningsrum åkaren ska vara i.
  3. På tävlingsplatsen finns det uppsatt gruppindelning och tidsschema.
  4. När tränaren säger till är det dags för uppvärmning likt den som är innan träning.
  5. I nästa steg tar åkaren på sig tävlingskläderna men behåller skor på för lite mer uppvärmning. Detta brukar ske när gruppen före går ut på isen för uppvärmning.
  6. När det endast återstår några åkare i gruppen före är det dags att ta på skridskorna. Nu är det viktigt att gå lite fram och tillbaka för att behålla värmen.
  7. Nu är det dags att gå ut på isen för uppvärmning som pågår i fyra minuter. När en minut återstår ropas det ut av de i båset.
  8. Efter uppvärmning går åarna av isen och tar på klubbkoftan för att inte bli kalla. Tränaren ger några sista tips och råd inför åket.
  9. När det är dags går åkaren ut på isen och ställer sig i startpositionen för sitt program.
  10. När programmet är utfört tackar åkaren domarna och publiken samt hämtar upp det som eventuellt kastatsin på isen. Tänk på att blommor måste vara inplastade då löv och annat som kan lossna kan bli farligt för efterkommande åkare.
  11. Alla åkarna får någon form av deltagarpris. Tillhör man ungdom 13 kan det också vara prisutdelning för de tre bästa i varje grupp.
  12. Efter ett tag får man sitt protokoll med betyg med stjärnor utifrån sin prestation. Det brukar också finnas med en kommentar på vad som är bra och vad åkaren behöver öva mer på. De som är ungdom 13 får ett mer utförligt protokoll men även dessa betygsätts med stjärnor.
  13. Nu är tävlingen över och många väljer att stanna kvar för att heja på sina klubbkamrater.
  14. Kom ihåg att ha så kul det bara går och lycka till!

 • Hur lämnar man in programmusiken?

  Musiken hanteras digitalt så den ska skickas som MP3 med e-post till Halmstads Konståkningsklubb. Du ska även ha med musiken på en fysisk skiva som reserv ifall det blir något problem med tekniken på tävlingen. Skivan ska finnas lättillgänglig när åkaren sätter sig i båset inför uppvärmning på is.

 • Hur anmäler man sig till en tävling?

  I god tid får du ett e-post med en inbjudan och information hur du gör för att anmäla dig. Oftast räcker det med att svara med vändande e-post att åkaren ska tävla. Du får också information om när tävlingsavgiften ska vara inbetald.

 • Vilka tävlingskläder behöver man?

  När man tävlar har man tävlingskläder som antingen kan vara en klänning och tights eller en ovan och nederdel. Har åkaren långt hår ska det vara uppsatt. Det finns tävlingshandskar, skridskoöverdrag och mycket annat men det är inget krav för att få tävla.

  När man tävlar representerar man Halmstads Konståkningsklubb och ska man ha klubbkoftan på under uppvärmning på isen.

  Ett bra tips är att inte åka till tävlingen i tävlingskläderna då det lätt kan bli skrynkliga samt att alla åkare värmer upp ordentligt innan de ska på isen.

 • När får man börja tävla?

  I Halmstads Konståkningsklubb får åkare sitt första riktiga tävlingsprogram för att delta i stjärntävlingar när hen har klarat samtliga leomärken, förbundets tävlingstest samt krav som föreningen ställer såsom klarat ögel och/eller flip samt en fin sittpiruett.

 • Vilka tävlingsnivåer och åldersindelningar finns det?

  Stjärntävlingar

  När åkare har klarat föreningens krav för att få tävlingsprogram, är man redo för att tävla på stjärntävlingar. Åkare får ett enklare protokoll med stjärnor.

  Ingen rangordning förekommer. När åkare har klarat testnivå 1 och är äldre än 10 år, får man ett utförligare protokoll dock fortfarande med stjärnor och deltagarna i dessa klasser får en form av rangordning.

  B-åkare

  När åkaren klarat testerna Basic 2 och Fri 2 får de åka på B-tävlingar. På dessa tävlingar får de "riktiga" protokoll och betygsätts precis som alla andra nivåer ovanför.

  A-åkare

  När åkaren klarat testerna Basic 3 och Fri 3 får de tävla som A-åkare. Tillhör man åldersgrupp Ungdom 15 måste man även klara Basic 4 och Fri 4 för att få tävla som A-åkare.

  A-åkare med de bästa resultat (i Sverige) kan kvalificera sig till Elitserie (för juniorer och seniorer, från 15 år) och Morgondagarna (ungdomar, mellan 10 och 14 år). Då deltar man på förbundstävlingar och kan kvalificera sig till SM, JSM resp USM.

  Åldersindelning

  Vid tävlingar delas åkarna in i olika åldersgrupper som är följande:

  1. Minior
  2. U13
  3. U15
  4. Junior
  5. Senior