Vad är leomärken?

Leomärken nivå 1-6 symboliserar vilken nivå åkaren befinner sig på. För varje ny nivå krävs det att man klarat av olika specifika moment som tränaren bedömer.

Lämna ett svar