FRÅGA:

Hur betalar jag träningsavgiften?

SVAR:

Du betalar in den på bankigironummer: 5611-2667.