Search

Riktlinjer Covid-19 i föreningen

Föreningen följer i möjligaste mån Folkhälsomyndighetens förslag på förebyggande åtgärder och har succesivt vidtagit åtgärder för att undvika smittspridning. Det är extra viktigt att hålla avstånd och följa Region Hallands och Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.

Vid bekräftad smitta i föreningen:

 • Informera din tränare och/eller ordförande när du fick symptom, fick positivt besked och tränat senast med gruppen.
 • Tränaren meddelar övriga personer som ifrågavarande person varit i kontakt med.
 • Övriga i gruppen ska om du träffat ifrågavarande, även om man inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på om man får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar) samt hålla extra avstånd.
 • Fortsatt träning enligt schema om inget annat meddelas.
 • Vid konstaterad Covid-19 i hushållet, vänligen följ riktlinjerna här .
 • Vid symtom ska man isolera sig och gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller om symtomen inte går över på ett dygn.
 • Medan man väntar på provsvaret ska man bete sig som om man har covid-19.
 • Följ de regionala förhållningsregler och håll dig informerad via 1177.se.

Känner du dig sjuk

Blir du sjuk under pågående aktivitet, åk direkt hem. Den som är sjuk, även lindrigt, ska hålla sig hemma och inte delta i några aktiviteter alls. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du kommer till träningen. Alla med ett eller flera symtom såsom feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont eller huvudvärk uppmanas att stanna hemma och försöka låta bli att träffa andra människor för att inte riskera att smitta andra. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.

Pollenallergi eller Covid-19? Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen. Medicinera som vanligt för din allergi och om nya symptom tillkommer som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber så stanna hemma och testa dig osv.

Viktigt att tänka på

 • Se till att vistas så lite tid i omklädningsrummet och HÅLL AVSTÅND. Tänk på att sprida ut er i och utanför omklädningsrummet. Använd även bänkarna utanför omklädningsrummet.
 • Tvätta händerna före och efter träning samt gärna även under off-ice träning. Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik trängsel.
 • Ingång till is och omklädningsrum via gamla hallen måndagar och när ni ska till lilla isen. Övriga dagar via nya hallen.
 • Vista så kort som möjligt i korridorerna och i skrubben.
 • För er som tränar på lilla banan – följ det ni kommit överens om med er tränare var ni träffas osv.

Mer information hittar du här: www.halmstad.se/corona