FAQ Category: Medlemskap

Frågor och Svar

Måste man vara medlem?

Ja varje åkare måste betala medlemskap (150 kr) och vara medlem i klubben för att få träna och tävla. Avgiften betalas årsvis och kommer med på fakturan för höstterminens träningsavgift.

Läs mer