FAQ Category: Covid-19

Vilka riktlinjer gäller för covid-19?

Föreningen följer i möjligaste mån Folkhälsomyndighetens förslag på förebyggande åtgärder och har succesivt vidtagit åtgärder för att undvika smittspridning. Det är extra viktigt att hålla avstånd och följa Region Hallands

Läs mer