FRÅGA:

Varför delar man ibland upp grupper?

SVAR:

Alla åkare utvecklas olika och har sin egen utvecklingskurva. Tränarna försöker alltid se till att alla utvecklas i samma takt så att gruppen kan hållas intakt.

Ibland blir skillnaden för stor mellan åkarna var de befinner sig i utvecklingen och då flyttas vissa åkare till en mer avancerad grupp. Detta för att alla ska öva på samma saker och kunna fortsätta utvecklas efter sina individuella färdigheter.