Search

Träningen sker i D-hallen som vi också kallar nya hallen. Det är hallen som ligger närmst huvudentrén och saknar läktare.

D-hallen Halmstad Arena