Sök

För att kunna driva föreningen är vi beroende av att föräldrar ställer upp och engagerar sig i någon av våra arbetsgrupper. Minst en förälder till varje åkare ska tillhöra en arbetsgrupp vid säsongens start.

Det innebär att man utför i alla fall en insats per termin i den arbetsgrupp man är i. Här är våra olika arbetsgrupper:

Lämna ett svar