Vad innebär det att tillhöra en arbetsgrupp?

För att kunna driva föreningen är vi beroende av att föräldrar ställer upp och engagerar sig i någon av våra arbetsgrupper. Minst en förälder till varje åkare ska tillhöra en arbetsgrupp vid säsongens start.

Det innebär att man utför i alla fall en insats per termin i den arbetsgrupp man är i. Här är våra olika arbetsgrupper:

  • TÄVLING
    Vid tävlingar behöver vi volontärer som jobbar nära isen och åkarna. I arbetsuppgifterna ingår tävlingsledning, speaker, musikansvarig, grindvakt(släpper i/ut åkare från isen), sjukvårdare, filmare (filmar åkarna), tidtagare, byggare (bygger upp domarpodiet, kiss and cry område, datorutrustning), domarvärdinna (mat och fika till domarna), transporter. I gruppen kan man med fördel arbeta med olika uppdrag under en och samma tävling.
  • FÖRSÄLJNING
    Vid tävlingar och vid andra arrangemang som klubben anordnar vill vi gärna kunna erbjuda fika och ibland även lättare måltider till försäljning. Reklamförsäljning till företag, säljkampanjer som klubben genomför ska distribueras och samordnas så att samtliga åkare involveras.
  • LÄGER
    Planering (måltider, kommunikation, logistik, aktiviteter mm) och/eller genomförande i form av bemanning under lägret. Vi har två läger per år: vinterlägret (brukar vara under vecka 1) samt sommarlägret v 32.

Lämna ett svar