Sök

När man blir B-åkare börjar man få ett standardiserat tävlingsprotokoll där man kan se exakt hur man lyckats med sina olika tekniska element och vad man fått för poäng på programkomponenterna. Nedan anges vad de olika förkortningarna betyder.

Hopp

Varje hopp anges med en bokstav och en siffra framför som anger om det är enkelhopp, dubbelhopp, trippelhopp, osv.

A = Axel
S = Salchow
T = Toeloop
F = Flip
Lz = Lutz
Lo = Ögel
(Eu = Euler)

Piruetter

Piruetter delas upp i fem olika varianter.

USp = Upright spin
LSp = Layback spin
CSp = Camel spin (FCSP = Flying Camel spin – Hopp i ligg)
SSp = Sit spin
CoSp = Combination spin (CCoSp Change foot Combination spin – Kombinationspiruett med fotbyte)

Sekvens och kombination

Flera hopp kan utföras i en sekvens eller kombination.
1A+1T = Enkel axel och enkel toeloop i kombination
1Lz + 1A + SEQ = Enkel lutz och enkel axel i sekvens

PCS – Program Component Score

Ett program bedöms dels utifrån de tekniska elementen (TES) och PCS. PCS står för Program Component Score och i det bedöms tre olika delar av programmet:

Composition: Programmets sammansättning till en bra helhet ihop med musiken
Presentation: Tolkning av musiken och utförandet som helhet
Skating skills: Skridskoteknik

GOE – Grade Of Execution

På varje tekniskt element kan man få minus, plus eller 0 på GOE. Förkortningen står för Grade Of Execution och är en bedömning hur väl det tekniska elementet är utfört.

Övriga anmärkningar i protokollet

Bredvid ett hopp eller piruett kan det ibland stå en bokstav eller symbol. Nedan är en förklaring vad de betyder.

B: Detta betyder att man fått basvärdet för piruetten eller stegsekvensen

F: Detta betyder att man ramlat i ett tekniskt element.

e: Detta betyder att man hoppat med fel skär

V: Detta betyder att det varit för få varv i en piruett eller piruettkombination. I och med detta sänks basvärdet.

<: Hoppet är underroterat.

<<: Hoppet är så underroterat att det blivit nedgraderat. Exempel: 2Lz<< betyder att hoppet är nedgraderat till en enkel Lutz.

q: Detta betyder att det saknas exakt en kvarts rotation på hoppet.

*: Otillåtet element. Exempelvis om man har samma hopp tre gånger.

!: Ej tydligt skär innan exempelvis Flip eller Lutz.

Deductions

Längst ner i protokollet kan det stå avdrag som ligger utanför de tekniska elementen (TES) och programkomponenter (PCS). Det vanligaste är så kallad “Time violation” där åket rent tidsmässigt är för långt eller för kort. Det kan också bli avdrag för felaktig tävlingsdräkt eller att man är sen till sin starttid.