FRÅGA:

Hur ofta ska skridskorna slipas?

SVAR:

Generellt sett brukar man slipa skridskorna efter ca 30-40 träningstimmar.