Sök

Träningshallen / D-hallen

Eller “Nya isen” som vissa kallar den är den utan läktare och ligger närmst huvudentrén.

Ingång till nya hallen/träningshallen

Gamla hallen / E-hallen

Är den med läktare och ingången till den ligger närmst simhallen och längst bort från huvudentrén.

E-hallen Lilla isen Halmstad Arena
Ingång Gamla hallen (E-hallen) samt Lilla isen

Lilla isen / Ingång E-hallen

Eller “lilla banan” ligger bakom gamla hallens kortsida.

Piazzan

Är hela den långa korridoren utanför hallarna. Oftast samlas man för uppvärmning utanför Träningshallen.

Piazzan i Halmstad Arena där vi ofta samlas och har uppvärmning

Klubbrum och styrkerummet

Hittar man på baksidan av Arenan. Man går förbi Gamla hallens is och Lilla isen och tar dörren till vänster så kommer man ut i ett utrymme där man hittar styrkerummet och klubbrummet.

Kansli

Kansliet finns direkt till höger i Nya hallen.

Planritning Halmstad Arena