Sök

Klubben har ett omklädningsrum som är vårat eget och där bara klubbens åkare får vistas. Dörren är alltid låst och man kommer bara in med kod. Du hittar det längst ner i korridoren till höger. Ingången till korridoren ligger precis till vänster om ingången till träningshallen.

Bra att tänka på

Eftersom det vistas åkare i olika åldrar är föräldrar inte tillåtna i omklädningsrummet. Dock brukar det vara okay med föräldrar i omklädningsrummet på lördagar när många av de yngsta åkarna tränar.

Fråga er tränare vilken aktuell kod som gäller för omklädningsrummet.