FRÅGA:

Vilka riktlinjer gäller för covid-19?

SVAR:

Föreningen följer i möjligaste mån Folkhälsomyndighetens förslag på förebyggande åtgärder och har succesivt vidtagit åtgärder för att undvika smittspridning. Det är extra viktigt att hålla avstånd och följa Region Hallands och Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.

Läs vår covid-19 policy här