FRÅGA:

Vad händer om åkaren misslyckas på ett eller flera moment på ett Basictest?

SVAR:

Då åkaren inte kan få rest på Basictesterna är man automatiskt underkänd om man misslyckas på ett eller flera moment och får göra om det vid nästa testtillfälle.