Vad händer om åkaren misslyckas på ett eller flera moment på ett Basictest?

Då åkaren inte kan få rest på Basictesterna är man automatiskt underkänd om man misslyckas på ett eller flera moment och får göra om det vid nästa testtillfälle.

Lämna ett svar