FRÅGA:

Vad händer om åkaren misslyckas på två eller flera moment på ett Friåkningstest?

SVAR:

Misslyckas åkaren på två eller flera moment är de underkända och får göra om testet vid nästa testtillfälle.