FRÅGA:

När får åkaren veta hur det gått på testet?

SVAR:

Åkaren får direkt veta av domarna om de klarat testet när momenten är genomförda.