TOELOOP (Uv + Is + Töj)

Uppvärmning: 16.15
Is: 17.10-18.10
Markträning: 18.20-18.50

Lämna ett svar